Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

HỌC HÓA CÙNG ChatGPT

HỌC HÓA CÙNG ChatGPT

 

HỌC HÓA CÙNG ChatGPT

            Bước 1: tạo tài khoản chatgpt theo đường link: https://chatgpt.com/
            Bước 2: dán đường link sau: https://chatgpt.com/g/g-lancXEHj1-dienchemgpt
            Bước 3: thực hiện hỏi đáp với DienChemGPT cho chương trình Hóa học phổ thông 2018
            Chúc các bạn học tâp thật vui. 
            Lưu ý: ứng dụng hoàn toàn miễn phí và được "train" nội dung chương trình Hóa học phổ thông
            2018, cập nhật các yêu cầu về nội dung, cấu trúc câu hỏi theo yêu cầu hiện hành và thi tốt
            nghiệp THPT 2025. 
          

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2024

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

PHẦN MỀM LUYỆN TẬP HÓA HỌC

PHẦN MỀM LUYỆN TẬP HÓA HỌC

 

Phần mềm học tập

        Phần mềm học tập gồm các mục: 

            1. Hướng dẫn học bài (ebook)

            2. Sách giáo khoa và sách chuyên đề dạng ebook

            3. Luyện tập cho từng chương (mỗi chương sẽ có bài kiểm tra/ check ngắn từ 10-20 câu có giới

                 hạn thời gian trả lời)

            4. Có bài kiểm tra thường xuyên và đánh giá

        Ứng dụng có hai dạng: 

        - Dạng phần mềm setup

        - Dạng app_android

       Link tải ứng dụng

       Với lớp 10: https://bit.ly/hoa10update

       Với lớp 11: https://bit.ly/hoa11_update

       Tải App_android cho trang website học tập: 

                    

                      
                Link tải App_android: https://bit.ly/App_website_hoctap
                Bản update Hóa 11_GHK2: 
                      AndoidApp: https://bit.ly/android_hoa11App 
                      Phần mềm: bản 32 bit: https://bit.ly/ban32bit
                      Phần mềm: bản 64 bit: https://bit.ly/ban64bit
               Bản update Hóa 10_GHK2: 
                       AndoidApp: https://bit.ly/androidApp10
                      Phần mềm: bản 32 bit: https://bit.ly/phanmen32bit
                      Phần mềm: bản 64 bit: https://bit.ly/phanmen64bit
              Bản final_HK2
                       Phần mềm_App_Hoa 10: https://bit.ly/hoa10_final 
                       Phần mềm_ App_Hoa 11: https://bit.ly/hoa11_final

Nguyễn Thị Diến

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

PHẦN MỀM TRA CỨU HÓA HỌC PHỔ THÔNG!

PHẦN MỀM TRA CỨU HÓA HỌC PHỔ THÔNG!

 

Phần mềm tra cứu Hóa học phổ thông.

                Phần mềm có các chuyên mục: 
                1. Tra cứu các nguyên tố trong BTH các nguyên tố Hóa học
                    - Kí hiệu hóa học của nguyên tố.
                    - Tên gọi nguyên tố bằng tiếng Anh (đọc tên).
                    - Đặc điểm nguyên tố: cấu hình electron, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi,...
                    - Ứng dụng đặc trưng tiêu biểu và trạng thái tự nhiên.
                    - ......
                2. Tra cứu về danh pháp
                3. Tra cứu cơ bản về phổ 
                4. Tra cứu về cấu trúc phân tử
                5. Tra cứu về điện Hóa học.
                6. Tra cứu về năng lượng hóa học.
                    - Enthalpy.
                    - Nhiệt dung riêng của một số chất lỏng và rắn.
                
            Một số hình ảnh của ứng dụng: 


                    Link tải ứng dụng dưới dạng phần mềm: https://bit.ly/tracuuhoahoc.

                    Link tải ứng dụng dưới dạng Android App: https://bit.ly/App_android_tracuuhoahoc 

                                                              Thực hiện: Nguyễn Thị Diến.

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

ChatGPT

ChatGPT

 


Trải nghiệm với chatGPT

           Tạo tài khoản
            Bước 1: Đổi IP location
                        - Sử dụng các "extension" của "google store" như browser vnp, touch vnp...(hoặc có thể
                        search từ khóa "change IP location"
                        - Đổi IP location theo nước có số điện thoại xác minh được bằng sms.
            Bước 2: Vào link: https://openai.com/blog/chatgpt/ (click vào mục try chatGPT)  để tạo tài
                         khoản.
            Bước 3: Xác thực tài khoản bằng email và xác thực tài khoản bằng số điện thoại đã đăng kí.
            Bước 4: Trải nghiệm với chatGPT
           
            Note: Nếu điều chỉnh IP location sang các nước khác nhau, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.
          
            
                  Trải nghiệm sử dụng với chatGPT:
                    (1) Sử dụng như cố vấn học tập
                    Hình ảnh minh họa: 
                   (2) Sử dụng để tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm:
                        - Kiểm tra kiến thức đã học.
                        - Tạo các câu hỏi khảo sát với các chủ đề cụ thể.
                   (3) Sử dụng chatGPT:
                        - Tạo các gợi ý/ hướng dẫn trong việc tổ chức các hoạt động của HS.
                        - Tạo các tiêu chí đánh giá cho các sản phẩm của quá trình học tập.
                        - Tạo các gợi ý trong việc xây dựng các lesson plan cho các bài học hay chủ đề cụ thể.
                
                Note: có thể sử dụng tài khoản chatGPT trên trình duyệt bằng cửa sổ ẩn danh/ 
                         New Incognito window.
              
                 ChatGPT với Google docs.           

Nguyen Thi Dien.