Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Amoiac và muối amoni ( Tiết 1- Kỹ thuật Góc-Trạm)

Bấm vào đây để xem bài!

HOẠT ĐỘNG

Khi tiến hành hoạt động:
- Giáo viên tiến hành chia nhóm HS ( tùy theo đặc điểm HS trong lớp mà có thể chia 1 nhóm tối thiểu 4 HS và tối đa 6HS).
- Nếu hoạt động này chỉ diễn ra theo kỹ thuật dạy học theo góc-trạm, thì HS bắt buốc phải di chuyển bắt đầu từ trạm 1 đến trạm 4. Hoặc có thể GV yêu cầu bắt buộc HS di chuyển qua 2 góc bắt buộc- tùy theo hoạt động của GV.
- Với cách tiến hành theo nhóm, giáo viên có thể dùng thêm kỹ thuật khăn trải bàn. Trong trường hợp này, GV có thể cho HS di huyển tự do mà không cần chia nhóm cũng được.
link bài: https://sway.office.com/CgZnviaaBEYoasZ8?ref=Link&loc=play


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: