Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Đo chu vi trái đất!

Đo chu vi trái đất!

Thực nghiệm đo chu vi trái đất ngày xuân phân 21/3/2019!
Trường THPT Nguyễn An Ninh!
Chuẩn bị:
-Giấy A1 hoặc A0; bút màu; giá thí nghiệm (hoặc vật dụng có thể đứng theo phương thẳng đứng); máy tính cầm tay; bút, thước đo loại 50cm; điện thoại hoặc laptop có kết nối mạng; 
-Thời gian thực nghiệm từ 11.40am đến 12.20pm.
-Quy trình: đo bóng của cây cọc giá thí nghiệm theo thời gian 2 phút/lần.
  Xác định góc anpha và tính chu vi trái đất
-Số nhóm thực nghiệm 2!


   
 Xác định tọa độ điểm đo trên google map và google earth!

Hình ảnh HS thực nghiệm tại trường THPT Nguyễn An Ninh

Thực nghiệm đo bóng của cây cột theo thời gian.


Thực nghiệm tính toán và vẽ poster!
Kết quả của HS
Nhóm 1

Nhóm 2
 Video thực nghiệm:

video1
video 2

video3
Ngày 21/3/2019.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: