Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

ÔN TẬP CHƯỚNG 6-DHTC

ÔN TẬP CHƯƠNG 6

Hoạt động 1: Ôn tập ứng dụng của các hợp chất chương 6
                     - GV: Chia lớp thành 8 nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 5-6 học sinh.
                     - Yêu cầu: Mỗi bạn hãy viết ra một tờ giấy note ứng dụng của một loại hợp chất trong
                        chương 6 mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất khi đưa vào cuộc sống? Giải thích vì sao?
                        ( Thời gian thực hiện 2 phút, được sử dụng tài liệu và điện thoại-nếu cần)
                        Lưu ý: trong một nhóm, hợp chất mỗi bạn kể là không giống nhau.
                      - Sau đó, hãy di chuyển tới bất cứ vị trí nào để hỏi các bạn khác những ứng dụng của
                        các loại hợp chất khác của con, sao cho số hợp chất con ghi được là nhiều nhất.
                Sau khi các bạn chia sẻ xong, hãy hỏi xem ai là người trong số các bạn tự tin hỏi dc nhiều
                hợp chất nhất với các ứng dụng khác nhau?
                HS trả lời; chọn 2 trong số các bạn chia sẻ các ứng dụng đó và cho điểm.
Hoạt động 2: Tương tự như vậy: Nhưng câu hỏi là: Hãy kể tên các hợp chất chương 6, mà bạn cho
                là tính chất hóa học của nó rất đặc trưng? Và giải thích lý do chọn hợp chất đó?

video 1
video 2
Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ tư duy
                      - GV: yêu cầu vẽ sơ đồ tư duy chương 6 (hướng dẫn cách vẽ); gv đã yêu cầu HS chuẩn
                        bị sẵn giấy A0 và bút lông màu ở nhà rồi.
                      - Yêu cầu: cô đọng, rõ ràng, nổi bật trọng tâm
                      - Tiêu chí:                     
    Thời gian thực hiện: 10 phút (có du di- tùy theo tình hình mỗi lớp và đối tượng HS)
Sau khi HS hoàn thành, gv đổ xúc sắc (bốc quân bài, hoặc quay số- cỡ nào cũng được); gọi nhóm thuyết trình; sau đó bốc quân bài lần 2 gọi HS (đã quy ước STT trước đó) thuyết trình. Các nhóm khác, bổ sung và phản biện và cho điểm.
                                         
   Hình ảnh hoạt động báo cáo và sản phẩm HS                                                                                  Video1

video2


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: