Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Chế tạo đèn cồn mini!!!


Đèn cồn mini cho microscale_chemistry!!!
Ưu điểm: 
- Tiết kiệm hóa chất, dùng có thể vừa phải, tùy theo thí nghiệm có thể cho bao nhiêu ml cồn.
- Cầm được phía dưới lọ thủy tinh không nóng, bỏng. 
Chi tiết xem tại đây: 
Made by: Nguyen Thi Dien
Creative Commons License
CHE TAO DEN CON MINNI by SSC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: