Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

GIRLS IN STEM (2018)

 

  Hành trình 1: Tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tp Hố Chí Minh
  Hoạt động 1: Girls and Women in STEM        
  Hoạt động 2: Trải nghiệm mô hình TRIAL

Hành trình 2: Tại trường THPT Nguyễn An Ninh, Tp Hồ Chí Minh
Hoạt động 1: 

Hoạt động 2: 

Hoạt động 3:

Hoạt động 4: Trải nghiệm chiếc áo ảo (AR)

Nhóm tác giả: STEM Ambassadors

Creative Commons License
Activities in STEM by SSC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: