Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

ChatGPT

 


Trải nghiệm với chatGPT

           Tạo tài khoản
            Bước 1: Đổi IP location
                        - Sử dụng các "extension" của "google store" như browser vnp, touch vnp...(hoặc có thể
                        search từ khóa "change IP location"
                        - Đổi IP location theo nước có số điện thoại xác minh được bằng sms.
            Bước 2: Vào link: https://openai.com/blog/chatgpt/ (click vào mục try chatGPT)  để tạo tài
                         khoản.
            Bước 3: Xác thực tài khoản bằng email và xác thực tài khoản bằng số điện thoại đã đăng kí.
            Bước 4: Trải nghiệm với chatGPT
           
            Note: Nếu điều chỉnh IP location sang các nước khác nhau, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.
          
            
                  Trải nghiệm sử dụng với chatGPT:
                    (1) Sử dụng như cố vấn học tập
                    Hình ảnh minh họa: 
                   (2) Sử dụng để tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm:
                        - Kiểm tra kiến thức đã học.
                        - Tạo các câu hỏi khảo sát với các chủ đề cụ thể.
                   (3) Sử dụng chatGPT:
                        - Tạo các gợi ý/ hướng dẫn trong việc tổ chức các hoạt động của HS.
                        - Tạo các tiêu chí đánh giá cho các sản phẩm của quá trình học tập.
                        - Tạo các gợi ý trong việc xây dựng các lesson plan cho các bài học hay chủ đề cụ thể.
                
                Note: có thể sử dụng tài khoản chatGPT trên trình duyệt bằng cửa sổ ẩn danh/ 
                         New Incognito window.
              
                 ChatGPT với Google docs.           

Nguyen Thi Dien.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: