Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

PHẦN MỀM LUYỆN TẬP HÓA HỌC

 

Phần mềm học tập

        Phần mềm học tập gồm các mục: 

            1. Hướng dẫn học bài (ebook)

            2. Sách giáo khoa và sách chuyên đề dạng ebook

            3. Luyện tập cho từng chương (mỗi chương sẽ có bài kiểm tra/ check ngắn từ 10-20 câu có giới

                 hạn thời gian trả lời)

            4. Có bài kiểm tra thường xuyên và đánh giá

        Ứng dụng có hai dạng: 

        - Dạng phần mềm setup

        - Dạng app_android

       Link tải ứng dụng

       Với lớp 10: https://bit.ly/hoa10update

       Với lớp 11: https://bit.ly/hoa11_update

       Tải App_android cho trang website học tập: 

                    

                      
                Link tải App_android: https://bit.ly/App_website_hoctap
                Bản update Hóa 11_GHK2: 
                      AndoidApp: https://bit.ly/android_hoa11App 
                      Phần mềm: bản 32 bit: https://bit.ly/ban32bit
                      Phần mềm: bản 64 bit: https://bit.ly/ban64bit
               Bản update Hóa 10_GHK2: 
                       AndoidApp: https://bit.ly/androidApp10
                      Phần mềm: bản 32 bit: https://bit.ly/phanmen32bit
                      Phần mềm: bản 64 bit: https://bit.ly/phanmen64bit
              Bản final_HK2
                       Phần mềm_App_Hoa 10: https://bit.ly/hoa10_final 
                       Phần mềm_ App_Hoa 11: https://bit.ly/hoa11_final

Nguyễn Thị Diến


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: