Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Giáo dục stem là gì?

                  Giáo dục stem  ?
Thuật ngữ STEM được hiểu như một “ tổ hợp đa lĩnh vực” bao gồm: Khoa học ( Science), Công nghệ ( Teachnology), Kỹ thuật ( Engineering Toán học (Mathemetics). Bốn lĩnh 
vực này được Honey mô tả như sau:
Khoa học, việc nghiên cứu thế giới tự nhiên, bao gồm các quy luật tự nhiên của Vật , Hóa học, Sinh học giải quyết các ứng dựng của các hiện tượng, nguyên , quan niệm hoặc quy tắc của các môn này. Khoa học vừa một chỉnh thể kiến thức được tích lũy qua thời gian, vừa một tiến trình-mang tính khoa học- tạo ra kiến thức mới. Kiến thức từ khoa học sẽ cung cấp thông tin cho tiến trình kỹ thuật.
Công nghệ, mặc không phải một linh vực, theo định nghĩa chặt chẽ nhất, bao gồm toàn bộ hệ thống con người tổ chức, kiến thức, tiến trình thiết bị dùng để tạo ra thao tác các đồ vật ( tacọ tác) công nghệ, cũng như chinh các đồ vật đó. Suốt chiều dài lịch sử, con người đã tạo ra các công nghệ để thỏa mãn mong muốn nhu cầu của minh. Phần lớn công nghệ hiện đại sản phẩm của khoa học kỹ thuật, các công cụ công nghệ được sử dụng trong cả hai linh vực này.
Kỹ thuật, vừa một chỉnh thể kiến thức- về thiết kế chế tạo sản phẩm nhân tạo- vừa một quá trình giải quyết vấn đề. Quá trình này chịu ảnh hưởng của các ràng buộc. Một trong số đó quy luật tự nhiên, hoặc khoa học. Những ràng buộc khác thể kể đến thời gian, tiền bạc, nguyên vật liệu sẵn , hệ sinh thái, quy định về môi trường, khả năng sản xuất sửa chữa. Kỹ thuật sử dụng các khai niệm khoa học, toán học như những công cụ công nghệ.
Toán học, việc nghiên cứu cáchình các mối quan hệ giữa số lượng, số không gian. Không giống như khoa học, nơi các bằng chứng thực nghiệm được tìm kiếm để đảm bảo hoặc bác bỏ các mệnh đề, mệnh đề toán học được đảm bảo bằng các lập luận logic dựa trên các giải địnhbản. Những lập luận logic, bản thân đã một phần của của toán học đi cùng với các mệnh đề. Cũng như khoa học, kiến thức toán học ngày một phát triển, nhưng không giống như khoa học, kiến thức toán học không thể bị bác bỏ, trừ phi các giải định cơ  bị thay đổi. Các loại khai niệm toán đặc thù của 12 năm phổ thông bao gồm số số học, đại số, hàm số, hình học, xác suất, thống kê. Toán học được dùng trong khoa học, kỹ thuật công nghệ.
Không chỉ đơn thuần mô tả bốn lĩnh vực củaSTEM, phần mô tả trên còn cho thấy bốn lĩnhvực này không phải hiện diện một cách đơn lẻ cần phải được tích hợp liên kết chặt chẽ vớinhau.
Như vậy: Giáo dục STEM phương pháp tiếp cận, khám phá trong giảng dạy trong học tập giữa hai hay nhiều môn học STEM, hoặc giữa một chủ đề STEM một hoặc nhiều môn học khác trong nhà trường. Theo Howard- Brown Martinez (2012) phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học sẽ cho phép sự liên môn giữa các linh vực nói trên.
Đó cách nhơn nhận giải quyết vấn đề một cách toàn diện, xem các thành phần của STEM tương tác với nhau như thế nào. Nói một cách đơn giản, đó sự giao thoa họi tụ của khoa học, công nghệ, kỹ thuật toán học. hợp nhất các linh vực này để giải quyết vấn đề.
Nguồn: NXB Đại học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh.
SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: