Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Định hướng Stem


Giáo dục STEM
3 cách hiểu chính về giáo dục STEM như sau:
1/ Quan tâm đến các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Toán học
Đây cũng quan niệm giáo dục STEM của Bộ giáo dục Mỹ, giáo dục STEM một chương trình nhằm cung cấp hỗ trợ, tăng cường, giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Toán họctiểu học trung học cho đến bậc sau đại học.. Đây nghĩa rộng khi nối về giáo dục STEM
2/ Tích hợp của bốn lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật  Toán học
Kiến thức hàn lâm được kết hợp chặt chẽ với các bài học thực tế thông qua việc học sinh được áp dụng các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Toán học vào những bối cảnh cụ thể nhằm tạo nên một kết nối giữa nhà trường, cộng đồng các doanh nghiệp ( Đây thể coi dạy học phát triển năng lực theo chủ đề STEM)
3/ Tích hợp từ 2 lĩnhvực về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Toán học trở lên
Giáo dục STEM phương pháp tiếp cận, khám phá trong giảng dạy học tập giưã hai hay nhiều hơn các môn học STEM, hoặc giữa một chủ đề STEM một hoặc nhiều môn học khác trong nhà trường.
Mục tiêu của giáo dục stem
-Phát triển các năng lực đặc thù của các môn học thuốc về STEM cho học sinh
Đó những kiến thức liên quan đến các môn Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ Toán học. Trong đó học sinh biết liên kết kiến thức Khoa học, Toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Học sinh biết sử dụng, quản truy cập Công nghệ. Học sinh biết về quy trình thiết kế chế tạo ra sản phẩm.
-Phát triển các năng lực cốt lõi cho học sinh
Giáo dục STEM nhằm chuẩn bị cho học sinh nhữnghội cũng như các thách thức trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu của thế kỷ 21. Bên cạnh những hiểu biết về các linh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Toán học, học sinh sẽ được phát triển tư duy phê phân, khả năng hợp tác để thành công.
-Định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Giáo dục STEm sẽ tạo cho học sinh những kiến thức, kỹ năng mang tính nền tảng cho việc học tậpcác bậc cao hơn cũng như cho nghề nghiệp tương lai của học sinh. Từ đó góp phần xây dựng lực lượng lao động năng lực, phẩm chất tốt đặc biệt lao động trong linh vực STEM nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển đất nước.
Tăng cường trang bị cho học sinh phổ thông những kỹ năng về STEM, tăng cường số lượng học sinh sẽ theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về các linh vực STEM.
Quá trình sáng tạo thể được nuôi dưỡng trong học sinh nhưng phải cần thời gian học sinh cần được nhúng trong môi trường không gian đặc thù để kích thích sự sáng tạo. Do vậy, tiếp cận giáo dục STEM phải tiếp cần liên ngành. Để tạo ra sự kết hợp hài hóa giữa các linh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Toán học nhằm mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực tế ý nghĩa
PHÂN LOẠI STEM
(1)Dựa trên các lĩnh vực STEM tham gia giải quyết vấn đề
-STEM đầy đủ: loại hình STEM yêu cầu người học cần vận dụng kiến thức của cả bốn linh vực STEM để giải quyết vấn đề.
-STEM khuyết: loại hình STEM người học không cần vận dụng hết kiến thức của cả bốn linh vực STEM để giải quyết vấn đề.
(2) Dựa trên  phạm vi kiến thức để giải quyết vấn đề STEM
-STEM cơ bản: loại hình STEM được xây dựng trên cơ sở kiến thức thuộc phạm vi các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Toán học trong chương trình giáo dục phổ thông. Các sản phẩm STEM này thường đơn giản, chủ đề giáo dục STEM bám sát nội dung Sách giáo khoa thường được xây dựng trên cơ sở các nội dung thực hành, thí nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông.
-STEM mở rộng: loại hình STEM những kiến thức nằm ngoài chuong trình sách giáo khoa. Những kiến thức đó người học phải tự tìm hiểu nghiên cứu. Sản phẩm STEM của loại hình này mức độ phức tạp cao hơn.
(3) Dựa vào mục đích dạy học
-STEM dạy kiến thức mới: STEM được xây dựng trên cơ sở kết nối kiên thức của nhiều môn học khác nhau học sinh chưa được học ( hoặc được học một phần). Học sinh sẽ vừa giải quyết được vấn đề vừa linh hội được tri thức mới.
-STEM vận dụng: STEM được xây dựng trên cơ sở những kiến thức học sinh đã được học. STEM dạng này sẽ bồi dưỡng cho học sinh năng lực vận dụng thuyết vào thực tế. Kiến thức thuyết được củng cố khắc sâu.
Chủ đề giáo dục STEM
-Chủ đề STEM hướng tới giải quyết vấn đề trong thực tiễn
     Vận dụng kiến thức STEM để giải quyết vấn đề thực tiễn chinh mục tiêu của dạy học theo quan điểm STEM. Do vậy, bài học STEM không phải để giải quyết các vấn đề manh tính chất trừu tượng xa rời thực tế luôn hướng tới giải quyết các vấn đề, các tinh huống trong hội, kinh tế, môi trường trong cộng đồng địa phương của họ cũng như trong toàn cầu.
-Chủ đề STEM phải hướng tới việc học sinh vận dụng các kiến thức trong linh vực STEM để giải quyết
-Tiêu chí này nhằm đảm bảo đúng tinh thần giáo dục STEM, qua đó mới phát triển năng lực các môn liên quan.
-Chủ đề STEM định hướng thực hành
     Định hướng hành động một tiêu chí của quan điểm STEM nhằm hình thành phát triển năng lực thuyết thực hành của học sinh. Điều này sẽ giúp học sinh được các kiến thức từ kinh nghiệm thực hành chứ không phải chỉ từ thuyết. Bằng cách xây dựng các bài giảng theo chủ đề dựa trên thực hành, học sinh sẽ được hiểu sâu về thuyết, nguyên lỹ thông qua các hoạt động thực tế.
-Chủ đề STEM khuyến khích làm việc nhóm giữa các học sinh
     Trên thực tế những chủ đề STEM vẫn thể triển khai nhân. Tuy nhiên, làm việc nhóm làm việc phù hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp gắn với thực tiễn. Làm việc nhóm một kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21, bên cạnh đó khi làm việc nhóm học sinh sẽ được đặt vào môi trường thức đẩy các nhu cầu giao tiếp chia sẻ ý tưởng cùng nhau phát triển giải pháp.
Quy trình thiết kế chủ đề giáo dục STEM
Dựa trên mục tiêu giáo dục STEM các tiêu chí của một chủ đề STEM, Quy trình thiết kế chủ đề giáo dục   STEM được thể hiện như sau:
Vấn đề thực tiễnđược hiểu các tinh huống xảy ra vấn đề đối với học sinh, tính chất kỹ thuật. thể các ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, con người cần giải quyết môtj công việc nào đó, thôi thúc học sinh tìm hiểu thực hiện để đáp ứng nhu cầu. cũng thể yêu cầu định hướng nghề nghiệp, đòi hỏi học sinh giải quyết nhằm trải nghiệm một số nhiệm vụ của nghề nghiệp nào đó trong thực tế.
Ý tưởng chủ đề STEM: bài toán mở được hình thành tính chất kỹ thuật nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn học sinh gặp phải.
Xác định kiến thức trong chủ đề STEM: các kiến thức trong chủ đề liên quan đến Vật , Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học.
Xác định mục tiêu chủ đề STEM: các kiến thức, kỹ năng, thái độ học sinh sẽ đạt được sau khi thực hiện chủ đề.
Xây dựng bộ câu hỏi định hướng chủ đề STEM: các câu hỏi được đặt ra cho học sinh nhằm gợi ý để giúp học sinh đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu của chủ đề. Bộ câu hỏi này rất cần thiết đối với chủ đề STEM phát triển năng lực sáng tạo, trong thời gian ngắn thì giáo viên cần định hướng thường xuyên cho học sinh qua câu hổi định hướng hoạt động học tập.
Nguồn: NXB Đại học sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: