Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Lập trình pH bằng Scratch!

Lập trình cho pH bằng Scratch

Các đối tượng: 

Dung dịch đầu; Nước chảy xuống; Ống dẫn nước đi ra; bình chứa; Vẽ dung dịch; giá trị pH hiển thị!
Nguyên tắc dựa trên công thức tính pH: pH=-log ([H+])

Video thử nghiệm: 


Thực hiện: Nguyễn Thị Diến.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: